A Demeter minősítés rendszere

Demeter logó

Mi a Nemzetközi Demeter, a Demeter-International?

A Demeter International a világ 50 országának 4928 farmgazdaságát tömörítő, hivatalosan bejegyzett világszervezet, mely ily módon több, mint 156 ezer hektár  - 2014. májusi adatok - biodinamikus módon megművelt és Demeter  minősítésű termőterületet jelent A Demeter a legrégebbi védjegy, mely e speciális ökológiai gazdálkodásból származó termékek megjelölésére szolgál, 1928-ban alapították. A Demeter márka tehát biodinamikus gazdálkodásból származó termékeket jelent, mely gazdálkodási mód alapítása 1924-ben történt, és Dr. Rudolf Steiner nevéhez fűződik. A biodinamikus termékek élelmiszerminősége és biztonsága messze túlmutat az ökológiai mezőgazdaság egyéb módszerein, szemléletében és gyakorlati szigorúságában az egyik legkövetkezetesebb és legelőrehaladottabb ökológiai gazdálkodási mód.

Bár a nemzetközi Demeter mozgalom már közel 80 éves, és minden földrészen és szinte minden országban képviseltette magát, a nemzetközi szervezet csak 1997- ben jött létre, pontosan azzal a céllal, hogy a laza szerveződésű különböző nemzeti szintű biodinamikus szervezetek között egy szorosabb együttműködést valósítson meg mind jogi, gazdasági, mind a szellemi - spirituális szinten. Jelenleg a Nemzetközi Demeternek 18 tagszervezete van. A tagszervezetként való felvétel feltétele, hogy a szervezetnek működő Demeter ellenőrzési-minősítési rendszerrel kell rendelkeznie. Azok az egyesülések, szervezetek, melyek egyébként egyetértenek a Demeter céljaival, de minősítő ellenőrző rendszerrel nem rendelkeznek, vendég tagságukat kérhetik a Nemzetközi Demeterbe.

A Nemzetközi Demeter főbb céljai

1. A Demeter termékek világkereskedelmében egységesen elfogadott Nemzetközi Demeter Irányelvek (mint szabványok) kialakítása, fejlesztése és elterjesztése mint minimum feltétel a termékek előállítása, feldolgozása tekintetében..
2. A Demeter Védjegy nemzetközi regisztálása és védelme
3. Minősítő szervezettel nem rendelkező országokban a Demeter farmok és feldolgozó üzemek ellenőrzése és a Demeter Minősítő Tanúsítványok kiállítása
4. A Demeter ellenőrző - minősítő rendszerek harmonizálása nemzetközi szinten
5. Biodinamikus szemlélet és gazdálkodási mód képviselete és szélesebb körű megértésének elősegítése fontos nemzetközi fórumokon
6. Nemzeti szintű Demeter szervezetek létrejöttének segítése világszerte. A Biodinamikus Közhasznú Egyesület mint a magyarországi biodinamikus mozgalom képviselője 2007 májusától kezdve a Demeter International vendég státuszú tagja. A Biodinamikus Mezőgazdaság egyébként több ponton pozitívan eltér az EU 2092/91sz. rendeletétől. Például a farm átállítása konvencionálisról biodinamikus gazdálkodásra csak a farm teljes átállításával történhet, nem elegendő, ha csak annak egy része áll át. A vásárolt (és nem saját előállítású) bio-takarmányok aránya nem haladhatja meg a 20 %-ot. A biodinamikus gazdaság egy jövőorientált és a jövőért felelősséget vállaló gondolkodási és gazdálkodási módot valósít meg mind a természeti folyamatok mind az üzemszervezés és gazdálkodás szempontjából. Ez azt jelenti, hogy a farmnak fokozatosan ún. "farm organizmussá" kell válnia. Ez a folyamat feltételezi a megfelelő szintű folyamatos trágyázást, a fajták egymást kiegészítő sokszínűségének fenntartását és növelését. A gazdának kötelessége a gazdaság élettel telítettségének fokozása. A borjak szarvtalanítása tilos a biodinamikus gazdálkodásban. A Biodinamikus preparátumok használata valamint a természeti és kozmikus ritmusok figyelembevétele jelentős hangsúlyt kapnak. (A biodinamikus preparátumok növényi és ásványi szubsztanciák, melyeket speciálisan állati burkokban meghatározott ideig és körülmények között érlelnek, s melyek nagyon kicsi homeopatikus mennyiségben felhasználva megfelelő hatást fejtenek ki a talajra, a trágya minőségére, a növényi növekedésre és termékenységre.)

További információ: www.demeter.net 

Magyarul: a Biodinamikus Közhasznú Egyesületnél:  E-mail:
 

Tisztelt Egyesületi tagok és tisztelt Demeter partnerek!

A Demeter International, mint a magyarországi Demeter/biodinamikus minősítés kiadására jogosult szervezet 2008. évi közgyűlésén a Demeter/Biodinamikus jelöléssel történő forgalmazásra vonatkozólag az alábbi határozatot hozta: Minden termelőnek, nagykereskedőnek, feldolgozónak és kereskedőnek (beleértve az exportőröket is) rendelkeznie kell egy érvényes, nemzeti Demeter szervezettel, vagy a Demeter International-al megkötött szerződéssel. Nem vonatkozik mindez a kiskereskedelmi egységekre, az online boltokra, végfelhasználókra, vendéglátó-ipari vállalatokra vagy éttermekre. Minden Demeter cimkével ellátott termék értékesítésénél a védjegyhasználatra jogosult felelőssége, hogy meggyőződjön arról: ügyfele jogosult Demeter termékek forgalamzására. Mindez a minőség-ellenőrzés, valamint a visszaélések elkerülése érdekében fontos, valamint hogy folyamatos áttekintéssel rendelkezzünk a Demeter cimkével ellátott termékek értékesítésének teljes láncolatára vonatkozóan. Demeter szerződött partner által Demeter termékek értékesíthetők a fentiektől függetlenül továbbra is közvetlenül végső fogyasztó felé, és ezen kívül azon esetekben, amikor a Demeter szerződött partner az áru továbbításakor nem tünteti fel, hogy az áru Demeter minősítéssel rendelkezik és nincs utalás sem arra, hogy biodin, vagy biodinamikus termesztésből származik. Minden más Demeter jelöléssel rendelkező termék forgalmazása esetén a szerződött Demeter partner felelőssége megbizonyosodni arról, hogy vevője jogosult Demeter termékek forgalmazására. A fentiek a Demeter International 2013. évi közgyűlésén a “Demeter irányelvek” változásaiban is megfogalmazásra és elfogadásra kerültek. Ezért Egyesületünk, mint a Demeter International vendég tagsággal bíró tagja ezúton is értesíti a Demeter Internationallal szerződött valamennyi partnerét, hogy az irányelvek fenti változása értelmében Demeter védjeggyel történő értékesítés csak azon kereskedők és más országbeli importőrök felé történhet, akik szerződéssel rendelkeznek a megfelelő nemzeti Demeter szervezettel, vagy a Demeter Internationallal. A szerződéskötés és a névjegyhasználati díj elszámolása továbbra is a Demeter Internationallal történik.                                                   

Biodinamikus Közhasznú Egyesület  vezetősége