Beszámoló a 29. Biodinamikus Téli Tanfolyamról

Beszámoló a 29. Biodinamikus Téli Tanfolyamról

 

Január 18. szombat

 

2020. január 18-19-én, immár 29. alkalommal került megrendezésre a biodinamikusok által mindig várt januári Biodinamikus Téli Tanfolyam Gödöllőn. Ez a rendezvény - tanfolyam jellegén túlmutatva - egyúttal országos biodinamikus találkozónak is tekinthető.

A tavalyi témaválasztás után- akkor a mezőgazdaság és a pedagógia kapcsolatát, illetve a gazdaság átörökítése a fiatalabb generáció számára témákat jártuk körül- idén a biodinamikus közösség került fókuszba.

A témának aktualitást adott az a szomorú tény is, hogy közösségünk alapítója, dr. Mezei          Ottóné, Klári néni októberben, életének 89. esztendejében eltávozott a földi világból. E mellett, másik fő motivációnk az volt, hogy ismét lehetőséget biztosítsunk biodinamikusan tevékenykedő régi és új társainknak a bemutatkozására.

Egyesületünk elnöke, Mezei Mihály, mindkét nap a reggeli köszöntés után a tanfolyam témájához kapcsolódó és az antropozófia által inspirált írásokból olvasott fel. Első nap Michael Spence: Az emberi szellem felszabadítása című kötetéből. A szöveget igyekeztünk közösen értelmezni, feldolgozni a rendelkezésünkre álló időben. Kapcsolódásként Rudolf Steinernek a Társadalmi rejtély belső szempontjai előadássorozatából, a hármas tagozódás témaköréből hallhattunk részleteket.

Az előadások sorát Benke Csaba és Várkonyi Csaba ( Legéndi biodinamikus gazdaság ) nyitották, akik a biodinamikus szemléletű méhészkedésről beszéltek. Előadásuk nagy ívet járt be; érintette a háziállatok és az ember viszonyát, hallhattunk gondolatokat a méhekről, mint a Föld termékenységének fenntartóiról, illetve a világunkban jelenlévő polaritásokról, valamint a hármas tagozódásra való törekvésről. Különböző a méhekkel kapcsolatos megfigyeléseket is megosztottak velünk, amelyek eredménye többek között segíti a védekezést a méhek jelenlegi legádázabb kártevőjével a varroa atkával szemben. Szó került arról a párhuzamról, ami a méhek pusztulása és a különböző mikrohullámú adók megjelenése között áll fenn. Előadásukat több Rudolf Steiner idézettel támasztották alá. Bízunk benne, hogy hamarosan felkerül a honlapunkra egy bővebb összefoglaló a két előadó tollából.

A következő előadást Dr. Márai Géza, nyugalmazott egyetemi docens tartotta, aki jelenleg is a Biokultúra Szövetség vezetőségének tagja. A Tanár úr bemutatta a mai magyarországi ökológiai gazdálkodás helyzetének egy szeletét, majd összehasonította a konvencionális gazdálkodásban uralkodó trendekkel. Felhívta a figyelmet az egyre inkább elterjedő robotizációs mezőgazdálkodási technológiák kedvezőtlen hatásaira, melyek legfőbb oka magának a természetnek, illetve a természetes folyamatok figyelmen kívül hagyása. Ismertette a konvencionális gazdaságokban előre törő 10t/ha igényt a gabonák termesztésekor, valamint tisztázta azt a félretájékoztatást, ami a bio-gabonák fuzárium fertőzöttségével kapcsolatban kapott szárnyra. Említette még a várható EU-s szabályozások hatásait és több más jövőt meghatározó tervet, lehetőséget, melyek az ökológia gazdálkodás felhígulását is eredményezhetik, amennyiben nem a megfelelő tendenciák erősödnek meg. Itt jegyezzük meg, hogy a Biodinamikus/Demeter védjegy a jövőben még inkább a biztonságos élelmiszer márkajele lesz.

Az ebédszünetben volt lehetőség a kötetlen beszélgetésre, eszmecserére, ismerkedésre és Zöld Edit közreműködésével biodinamikus preparátumok, valamint a kapcsolódó szakirodalom vásárlására.

Ezt követően két csoportra oszlott a társaság. Kinek, kinek választása szerint lehetősége nyílt egy kis mozgásra a tájmegfigyelő séta, illetve az euritmia foglalkozás alkalmával.  A tájmegfigyelést Csécs Mónika vezette, Szinger Zsófia pedig az euritmiát. Mindkét csoport munkája jól oldotta a sokat adó, de fárasztó délelőtti programot.

A délután folytatásaként Bognár Éva emlékezett vissza dr Mezei Ottóné, Klári nénire. Majd interaktív bemutatót tartott a Vetési Naptár használatának jobb megértéséhez.

Ezt követően a Biodinamikus Egyesület által életre hívott biodinamikus termékbemutató „Kispiac” jelenlegi helyzetét és tapasztalatait ismertette Treiber Gabriella.

A nap záró programjaként Mezei Mihály tartott előadást a biodinamikus kert- és mezőgazdálkodás alapjairól, annak jövőbe is mutató küldetéséről.

 

Beszámoló a 29. Biodinamikus Téli Tanfolyamról

Január 19. vasárnap

 

Vasárnap reggel - sajnos az ígért komolyzenei betét elmaradt- ismét antropozófiai gondolatokkal nyitotta a napot Mezei Mihály.  Andreas Suchantke a Hármas tagozódásról szóló írásának egy része került felolvasásra, amely a Szabad Gondolat című lap korábbi számában jelent meg, valamint Rudolf Steinernek a témához kapcsolódó előadásából – A testvériség és a létért való küzdelem ellentmondása… kerültek részletek felolvasásra.

Ezt követő előadóként Dr. Tirczka Imrét a Szent István Egyetem docensét köszönthettük, aki az egyetemen eddig megjelenő biodinamikus témájú diploma dolgozatokról számolt be. Őszinte hangvételű előadását kiterjesztette az egyetem ökológiai tanszékének rövid bemutatására is. Előadásából kiderült, hogy sajnos ma még mindig meglehetősen kényes téma az ökológiai gazdálkodás megismertetése az egyetem berkein belül, nem beszélve a biodinamikus módszerről, amit csak nagyon körültekintően, komolyabb előkészítés után lehet az egyetemi hallgatók számára bemutatni. 

A délelőtt következő programja három biodinamikus kiskert bemutatása volt. Vasady Kovács Erika-Törökbálintról, Horváth Julianna-Érdről, és Szladky Árpádné, Margó Polgárdiból érkezett és tartott élményszerű, színes és bensőséges bemutatót saját kiskertjéről.

Az ebédszünetben a szokásos műhelymunka zajlott a preparátumokkal és a Vetési Naptárral a fókuszban Zöld Edit és Bognár Éva közreműködésével.

A szünet után séta következett az Egyetem kertjében, vagyis tájmegfigyelés Csécs Mónikával.

Ezt követte a BKE elnökség tagjainak koordinálásával a fórum beszélgetés. Fókuszban a biodinamikus közösség, Vízió-Misszió címmel.                                                                                                                                                  

A résztvevők aktív hozzászólásaikkal segítették a biodinamikus közösség jövőképének és feladatainak körvonalazását. Kérdéseink továbbra is a biodinamikus gondolatok, tevékenységek megismertetése, illetve annak mikéntje köré összpontosultak. Milyen értelemben és milyen formában szükséges erőteljesebben megjelennünk a külvilágban, illetve mit kezdjünk azzal a tendenciával, ami a biodinamikus élet mozgalmi és üzleti oldalának kapcsolatában nemzetközi viszonylatban teret nyerni látszik? Elegendő-e a tevékenység, elegendő-e a példák sora, és merjünk-e bízni abban, hogy akinek ez sorsa, az idetalál…?

Utolsó program pontunk mindkét részét Mezei Mihály vezette. Elsőként a Demeter átállásban lévő Kristinus szőlőbirtokot mutatta be az általa készített átállási terv ismertetésén keresztül. Az előadás második felében pedig beszámolt a Demeter International 2019 évi közgyűlésének hollandiai eseményeiről. A fotókkal színesített előadások mindannyiunk számára inspirálóan hatottak.

Ezek után zártuk be a 2020-as Biodinamikus Téli Tanfolyamot, abban bízva, hogy a jelenlévő biodinamikus közösség számára idén is hasznos és érdekes két napot tudtunk biztosítani.

 

Treiber Gabriella

2020.02.