Biodinamikus kalendárium 2018 március

A Téli előkészületeket követően az idei évre különösen igaz, hogy március közepén kezdődik nekünk, biodinamikus gazdálkodóknak a tavaszi időszak. Mint a korábbi években is úgy összeállítottam tavaszi körlevelemet amelyben az ilyenkor aktuális, biodinamikus munkákról szeretnék írni.

Tekintsük át a biodinamikus kalendárium szerinti tennivalókat:

Tavaszi előkészületek permetezéshez
Tavaszi előkészületek permetezéshez

Az ősszel lerakott preparátumok kivételének idejére április hónapot tartjuk megfelelőnek. A kivételi időpontjának megválasztása több tényezőtől is függ, így vannak, akik a 6 hónapos időszakot kívánják megtartani, míg vannak, akik jobban bíznak a későbbi kivételben -  amitől remélhető, hogy érettebbek lesznek az ősszel letett preparátumaink. Elképzelhető azonban hogy az "érettség" egyebek mellett a kozmikus, a csillagászati környezettől is függ - gondolok itt az ősszel történt lerakás idejére. Ezen túl gondolhatunk még a talaj milyenségére, - kötött, vagy laza tulajdonságára, és a téli csapadék mennyiségére is.

A Maria Thun féle Vetési naptár használata, az abban írtak figyelembe vétele - és ebben is elsősorban az ún "kihúzott napok" elkerülése - e munkáknál is javasolt.

Ahol a tehéntrágyából és tehén szarvban készült humuszpreparátumból nincs elegendő az előző évről, ott indokolt a szarvak, vagy azok szükség szerinti részének korábbi, akár már március 21-ét követően történő kivétele is. Ezt elsősorban akkor és azért végezzük, ha március második felében már permetezni szeretnénk. Preparátumunk 6 hónapot azonban mindenképpen töltsön földben. Ezévben várhatóan lassabban szikkadnak a talajok is, nem kell sietünk. Ha csak április hónapban tervezzük a permetezést, akkor várhatunk a szarvak kivételével a 6 hónapot követően további 3-4 hetet is. 

Elsőként a BD500 jelzésű, humusz preparátumot keverjük és szórjuk ki - mindenképpen csak délutáni és esti időpontban. A humusz permetező preparátum keverésének elkezdése előtt, különösen a még hideg napokban  - gondoljunk arra, hogy a permethez használt víz ne legyen túl hideg, néhány vödör forró vízzel mindenképpen segíthetjük a humusz preparátum oldódását,  a jobb hatás elérést. Vannak, akik a 30 fokra való felmelegítést is indokoltnak tartják, vannak akik csak a langyosítást. Azoknak akik nagyobb területen gazdálkodnak, vagy mert őszi vetésüket kívánják vetés környékén kezelni, fontos tudniuk, hogy előző év őszén is permetezhetnek már Humusszal.

Szántókon és kertészetekben a keverést és a permetezést a vetést megelőzően, vagy a vetést követően kell elvégeznünk, a még barna, vagy őszi gabonák, évelők az évelők esetében a még nem előrehaladott hajtásban lévő növényzet területén a földre irányozva, durvább cseppekben. A 60 percen át kevert BD500 anyag átszűrésére is fordítsunk figyelmet, a harisnyákon, azt kiegészítve más, pelenka, lazább konyhai kendő is megfelelő erre.

Szőlő és gyümölcsültetvényekben is a talajra fordítva permetezzünk. A gyümölcsösökben használatos permetezőknél, amelyek eredetileg a lomborona felé irányulnak, a felfelé dolgozó szórófejeket zárjuk el, hogy lehetőleg csak  a föld irányába jusson permetünkből.

A BD500 mennyiségéről tudjuk, az irányadást:  30- 40 liter/ha permetmennyiség, de ami valóban fontos: az 1 szarv tartalom/ha kijuttatása.

Kézi permetezés
Kézi permetezés

Permetezni lehet géppel, de lehet - elsősorban kisebb kertekben, kisebb területeken -  kézzel is, ami egészen különös élményt nyújt!

Permetezés

A Demeter irányelvek 2017 évi módosítása a felhasználandó humusz permetező preparátum mennyiséget jobban a gazdálkodó megérzésére, gyakorlatára bízta, továbbra is fenntartva az 1 szarv/ Ha értéket.  A kiszórt mennyiség kisebb mértéke is elfogadható, amire Uli Johannes König (Forschungsring -Darmstadt) tapasztalataira és kísérleteire alapozva hívta fel a figyelmet. Ennek alapján került a mennyiség módosításra, tulajdonképpen lehetőséget biztosítva a kisebb felhasznált mennyiségekre is.

" A használatkor szükséges mennyiség permetező preparátumoknál: humusz-preparátum 50-300g/ha, kvarcpreparátumból 2,5-5g/ha. A komposztáló (trágyaoltó) preparátumok mindegyikéből 1-2cm3 / 10m3 komposztálandó anyag." (Demeter Gazdálkodási irányelvek 2017)

A tavaszi humuszpreparátum permetezéseket általában március 21 és április vége között  optimális elvégeznünk - természetesen a vetésidőtől, az adott növény-kultúrától függően. Április végéig lehetőség szerint végezzünk vele. Ez alól kivételt tehetünk:  a többször kaszált gyepek, vagy legelők esetében - ahol a kaszálást, legeltetést követően is kijuttathatjuk a BD500 humusz permetet. És említettem már az őszi humusz permetezés lehetőségét.

Elsőként az őszi gabonákat permetezzük, ezt követhetik a gyepek és legelők, majd végül a már melegebb időben vetett kukorica, napraforgó... a melegre igényesebb zöldséges kertészeti növények.

A fólia kertészetben viszonylag korán lehet permetezni a teljes területet . a palánták kiültetését megelőzően.

Ne feledkezzünk meg - ahol nem kifejezett gyömölcstermesztés zajlik, - hogy a szórványosan elhelyezkedő kerti gyümölcsfáink környezetét is permetezzük!.

A gazdaság teljes területe kapja meg a BD 500, Humusz permetet.

A TRÁGYAKOVÁSZ permetezését is ezzel párhuzamosan végezhetjük. Lehet külön is, de nagyobb üzem esetében - üzemszervezési okokból és nem mellékesen a folyamatos időhiány miatt - mindenképpen racionális, ha egyidőben szórjuk ki. A TRÁGYAKOVÁSZ-t a humusz keverésének utolsó 15-20 percében tehetjük a hordónkba, ca 250 g/ha ( vagy egy erősebb marok ) mennyiséggel számoljunk. Akinek viszont megoldható, permetezheti külön is e két trágyahatású szert.

Ennek elkészítésének optimális ideje májustól van, akkor még nincs túl meleg és nincs túlzott szárazság sem. Természetesen később is lehet, fontos, hogy meglegyen!

A Trágyakovász permetezése a Biodinamikus/ Demeter gazdaságokban ugyancsak kötelezően előírt.

Ugyancsak a kora tavaszi biodinamikus gondolatokhoz tartozik, hogy az istállótrágya beoltásának is ekkor, a téli hideg elmúltával van itt az ideje. Ahol erre lehetőség volt és van van, ott a mély, vagy növekvő alom is beoltható, ha a komposzt oltása a kihordott trágyában történik, -  elsősorban pl. juhok és kecskék esetében, de a szarvasmarha istállóban keletkező szalmás mélyalom is folyamatosan oltható a téli időszakban. (2 - 3 havonta)

Legénden a juhok mélyalma még a tél folyamán 2 alkalommal is beoltásra kerül, ezévben 2 dupla, előző évben 3 egyedi komposzthalomnak tekintve. 

Mindenkinek aki hasonló helyzetben van javaslom, mert így is lehet tavasztól, a kihordást követően további komposztot készíteni és oltani, de akár közvetlenül is kiszállítható a földekre -  már biodinamikus oltott trágyaként.

A szabadba  kihordott trágyakomposztokat április -májustól javasolt oltani. Ha jól sikerül, 6 hét alatt le is zajlódik az oltást követő komposzttá történő átváltozás.

Ne felejtsük, hogy a saját preparátumokhoz részben az előző, részben az adott évben kell gondoskodnunk a szükséges alapanyagok begyűjtésére: 

Áprilisban a PITYPANG virágának gyűjtése lesz aktuális. Akkor kell szedjük, amikor a közepe még nincs teljesen kinyílva, mert akkor könnyen utó-érik és magot hoz, amivel gyakorlatilag elvetjük majd szántóinkra.

Előre tekintve: A pitypangot követni fogja majd a többi - komposztoltó preparátumhoz szükséges növényi alapanyag a sorban, május - június - július és akár szeptember hónapokban: a Macskagyökér virágzatát májusban tudjuk begyűjteni (ebből vizes kivonat készül), a kamilla virága, amit szárítva teszünk el, a Csalán - aminek egész növényzetét május végén lekaszálva, ca. fél nap fonnyasztást követően egy évre helyezzünk majd a termőföldbe (úgy, hogy meg is találjuk!), a Cickavirág virágzatát pedig júliustól szeptemberig gyűjthetjük és végül a Tölgyfa kéreg (a kocsányos tölgy) begyűjtés i ideje is elérkezik. 

És mindezekhez a kapcsolódó állati szervek is beszerzésre kell kerüljenek, ami majd őszi feladat lesz.

Örömmel tájékoztatok minden kedves olvasót, hogy a Biodinamikus Közhasznú Egyesület kiadásában 2018 első félévében megjelenik Manfred Klett írása magyar nyelvű fordításban: Alapelvek a biodinamikus permetező és komposztoltó preparátumok használatához. 

Álljon itt az eredeti angol kiadás Előszavából egy részlet:

A biodinamikus munka központjában helyet foglaló preparátumokat a mezőgazdák és kertművelők meggyőző eredménnyel alkalmazzák világszerte. Az évek során számtalan írás és előadás foglalkozott már evvel, ennek ellenére még mindig bőven akad tanulnivalónk. A biodinamikus preparátumok olyan kérdéseket vetnek fel, melyek megválaszolásához egy egész életet átszövő belső munka és tanulás szükséges.

Mindez riasztó lehet egy általános olvasó számára, de pont a preparátumok működésének megértésére fordított erőfeszítés az, ami által  mélyebb megismeréshez jutunk az élettel, a természettel és magával az emberrel kapcsolatban, valamint ezzel párhuzamosan megerősödnek bennünk olyan kreatív és intuitív képességek, melyek nélkülözhetetlenek a mezőgazdasági munka során.  Sajnos figyelmünket túlságosan a dolgok és folyamatok fizikai észlelésére szűkítjük le ahelyett, hogy behatolnánk a mélyebb és tágabb összefüggésekbe és értékelnénk a felettünk lévő kiterjedt égi birodalomból érkező finom hatások áramlását, valamint tudatosítanánk magunkban a fizikai létezésünk hátterében működő szellemi világot. Ezek mind a biodinamikus mezőgazdálkodás megértésének kulcsfontosságú elemei.

Jó egészséget kívánok a tavaszi munkák végzéséhez.

Üdvözlettel Mezei Mihály