Thomas Lüthi 7 éves tevékenységének megköszönése

A Szellemtudományi Szabad Főiskola Mezőgazdasági szekciójának 2017 Nyári körlevele az alábbi, meleg hangú írással köszönte meg Thomas Lüthi 7 éves tevékenységét. Az írást a vezetőségben tovább dolgozó két tagja, Ueli Hurter és Jean-Michel Florin jegyezték.

"Thomas Lüthi az elmúlt 7 évben a Goetheanum Mezőgazdasági szekciója hármas vezetőségének volt a tagja. Ezév tavaszán e feladatából visszalépett. Aktív vezetési munkáját Svédországból végezte: évente négy alkalommal ültünk asztalhoz, mint a szekció-vezetési csoport.

Thomasnak tüneményes képessége van a figyelemmel való hallgatáshoz, éspedig mindenre és mindenkivel szemben. Ő, bárhol is járt, mindig egy "meghallgató-tér" volt az egyes emberek szándékaival kapcsolatosan. Ezen keresztül a párbeszéd gyakorlati szempontból normális módon zajlott, az emberek találkozása és együtt munkálkodása terén. Ehhez hozzátartozott Thomas frissítő hatású humora, amiben a nevetők mind részesek voltak, és soha nem egymás kinevetése történt. Thomas ezen hatása a biodinamikus és a Demeter mozgalom számos területén érzékelhető, miként a Szekcióban is. Ha az ember egy tiszta, saját véleményt tartalmazó állásfoglalást kért valamiben, akkor egész célzottan kellett a kérdést feltenni. És azután érkezett egy válasz. A válasz szellemileg biztos alapon állt és az érintettnek lehetőség szerint nagy játékteret hagyott hogy ezzel a pozícióval a továbbiakban miként bánjon. Thomas emellett a speciális misszió embere is volt. Bár nem a napi munka-folytonos sodrásában állva, de mindig különös feladatokra figyelt fel. Így az ő ötlete volt Károly walesi herceg felkérése a 2017. évi Mezőgazdasági Napokon egy előadás megtartására. Ezt hónapokon át tartó intenzív kapcsolat követte a Buckingham palota felé, amit végül siker koronázott.  

Thomas visszalépése a Szekció vezetőségéből nem jelent visszalépést a Mezőgazdasági Képviselőkörben ( Vertreterkreis ) és a Demeter Internationalnál való aktív közreműködésből. De nekünk az ő vezetése már nem ugyanazon módon lesz jelen. A Szekció vezetésében egy nagyon jól működő kettes-konstellációban dolgozunk tovább, egy megerősödött csapat támogatásával. Kötelességünknek érezzük a Képviselői kör és a Goetheanum vezetősége felé, hogy Tanfolyamainkat és iniciatíváinkat mindig e két grémiummal egyeztetve végezzük.

Nagyon köszönjük Thomas a szekcióvezetésben végzett elmúlt 7 éves munkádat. Határozottan megmutatkozott és megmutatkozik, hogy mi a szekcióban és az egész biodinamikus mozgalomban egy a világ felé nyitott, jövőbe mutató Ember és Föld közötti partnerségben dolgoztunk." 

Fordítás: Mezei Mihály