Biodinamikus és Demeter kapcsolatok Magyarországon

I. rész: Biodinamikus gazdálkodás „Demeter” tanúsítással
 
Alábbi – két részesre tervezett − írásom célja, hogy lehetőségeim szerint csökkentsem mindazok információéhségét és vélt vagy valós tudásszomját, akik újonnan kapcsolódtak be – vagy éppen hogy még nem kapcsolódtak be – a biodinamikus mozgalomba, vagy most kezdtek el az internet által támogatott felületeken a biodinamikus, biodynamic, vagy erősen magyartalanul biodinamika kulcsszavak után keresni. A választék igen széles, de a praktikus információk sok esetben elbújnak. 
Azon olvasók pedig, akik aktív tagjai a hazai Biodinamikus–Demeter közösségnek, szintén kaphatnak egy összefoglaló képet.

Rövid vissza- és kitekintés: 
Rudolf Steiner 1924. évi koberwitzi mezőgazdasági előadásainak alapelemei az olvasók előtt is ismertek. Az akkor elhangzottak további kutatása érdekében Rudolf Steiner javaslatára alakult meg a Forschungsring − biodinamikus Kutatókör, ami ma is létezik, és elérhető, működő szervezet:  http://forschungsring.de/

Továbbra is nemzetközi színtérre tekintve és azokhoz próbálva eljutni álljon itt az antropozófiai alapokat ápolni hivatott Goetheanum Mezőgazdasági szekciójának honlapja: 
https://www.sektion-landwirtschaft.org/ valamint a minősített biodinamikus, más szóval a védjegyezett és ezen védjegyet felvállaló Demeter gazdálkodókat, feldolgozókat és kereskedőket soraiban tudó közösség tagjaihoz és szervezeteihez történő eljutást segítő honlap: https://www.demeter.net  

2020-at írunk, a hazai biodinamikus tevékenység – egy korai, az 1930-as évek második felében létezett, Celldömölk környéki biodinamikus gazdaságtól eltekintve − az 1980-as évek elején kezdődött, akkor néhány tehenészettel bíró üzemi próbálkozás mellett jobbára és erősen kiskertekre fókuszálva, a mai társadalmi viszonyokhoz képest merőben más típusú, diktatórikus és ugyancsak más technikai környezetben. Ez az időszak merőben eltérő volt, összehasonlíthatatlan a mai helyzettel az ökológiai gazdálkodás akkori hazai ismeretlensége vagy éppen tiltott, üldözött volta miatt. A Biokultúra mozgalom kezdete, a Biokultúra Klub létrejötte az 1980-as évek elején, Seléndy Szabolcs, Frühwald Ferenc és dr. Mezei Ottóné iniciatíva-hordozók részvételével történt. A Biokultúra mozgalom ma is létezik, a Biokultúra Szövetség képviseli a mozgalmat (www.biokultura.org). Ezen mozgalom kezdetekor a biodinamikus irányt az akkori lehetőségek szerint külföldi (kelet-németországi és svédországi) biodinamikus kapcsolódású antropozófus barátainak támogatásával Édesanyám képviselte.

A hazai Biodinamikus Egyesület 21 éve, 2000 januárjában alakult, honlapja 2007 óta elérhető. https://www.biodin.hu/  A biodinamikus egyesület tagjai azóta is és általában a Rudolf Steiner Mezőgazdasági előadásaiban (Koberwitz, 1924) elhangzottak iránt érdeklődők, az ezek alapján kertészkedők, mezőgazdálkodók, vagy az ilyen módon megtermelt élelmiszert fogyasztók vagy fogyasztani vágyók. Az egyesületnek tagjai a minősített ökológai és Demeter tanúsítást célul kitűző vagy azzal rendelkező gazdálkodók is. A Biodinamikus Egyesület a Biokultúra Szövetség társalapító tagszervezete.

E rövid bevezető összefoglaló – kitekintéshez tartozik, hogy a most zajló „új típusú világválság” kezdetekor, és talán még az utolsó pillanatban, 2020 februárjában Dornachban hosszas előkészületeket követően, a korábbi Nemzetközi Biodinamikus Egyesület ( IBDA) és a Demeter International ( DI ) fúziójával megalakult a Biodinamikus Szövetség – Demeter International (BFDI)  szervezet, továbbra is darmstadti bejegyzéssel – mint az Új Szövetség, amelynek Magyarország a Biodinamikus Közhasznú Egyesület révén teljes jogú tagja. 

A Biodynamic Federation – Demeter International (BFDI) megalakulása, Dornach, 2020. február
A Biodynamic Federation – Demeter International (BFDI) megalakulása, Dornach, 2020. február

Talán nem tekinthető reklámnak, hogy a létrejött Biodinamikus Szövetség − Demeter International logóját is megjelenítem.

A valamely „zászlóhoz való tartozás”, a sokak által és sokszor leírt steineri hármas tagozódású társadalom közösségi elemének nemzetközi bázisa – esetünkben a biodinamikus munka területén − a fenti védjegy. Ezzel párhuzamosan és ehhez kapcsolódva zajlik gazdasági és gondolati tevékenységünk is, amelyek így együttesen – több évszázados történelmi távlatokra tekintve – alkotnak teljes egészet.

Álljon itt a BFDI − Demeter Hírlevél 2020. októberi számából egy állásfoglalás és ennek rövid fordítása:

„Méltósággal kísérni az állatokat a jövőbe.
A modern világban az állatoknak nehéz a helyzetük: az ipari állattenyésztésben termelőgépként tekintenek rájuk, a vegán életmódban pedig teljesen elutasítják őket. Hogyan találjuk meg a megfelelő egyensúlyt a két véglet között? A válasz: a földhöz kapcsolódó és az egész gazdaságba integrált állattenyésztéssel. Az állatok minden ökológiai rendszerbe beépülnek, miért éppen egy Mezőgazdasági organizmusba ne épülnének be? Az állatok a Mezőgazdasági organizmus egy szerveként értendők, ebben élnek és ők keltik életre. A gazdaságban keletkező állati trágya támogatja az életet a talajban, a takarmánynövények kiegészítik az étkezési növényeket, az állatok élénkítik a tájat, és gondozásuk által a természeti világra is jobban figyelünk. A méltó emberi lét lehetetlen az állatokkal való méltó bánásmód nélkül.

Alysoun Bolger és Christoph Simpfendörfer,
a Biodinamikus Szövetség Igazgatósága”

Áttérve a biodinamikus élet szakmai szférájába, szeretnék kapcsolódni a Biodinamikus Szövetség –Demeter International vezetőségének fenti felhívásához – egy hazai összegző kitekintéssel. Azt, hogy a magyarországi biodinamikus gazdaságok és az állattartás viszonya hogyan illeszkedik a fent megfogalmazott felhíváshoz, néhány általam készített összefoglaló grafikonnal szeretném megvilágítani. (Forrás: Biodinamikus Kh Egyesület – Mezei Mihály)

1. Demeter szerződött biodinamikus gazdaságok Magyarországon (2020. november)

 

Adatok gazdaságonként, Hektár területben
Adatok gazdaságonként, Hektár területben

2. A Demeter és Demeter/Biodinamikus átállást végző gazdaságok területének aránya:

3. A Demeter tanúsított gazdaságok összes területe – az állattartás szemszögéből.
Demeter / Biodinamikus gazdaságok állattartással:
(Az ún. „Gazdasági együttműködéseket” 1-1 gazdaságnak tekintve)

4. Állatsűrűség a Demeter gazdaságokra vetítve
Magyarország Demeter ellenőrzésbe vont biodinamikus területe (Ha)
és az összes itt tartott állat aránya (NÁE)
Elvárt: minimum 0,2 Nagyállategység / Ha

A fentieket összefoglalva látható, hogy Magyarország viszonylatában az állatok jelenléte az összes Demeter gazdaságot tekintve az elvárt minimális érték közelében van. Az állati termékek piacra kerülése azonban erős kihívás minden érintett gazda számára. A külföldi piac kevésbé tart rá igényt.
Magyarország továbbra is és elsősorban gabona-, másodsorban gyümölcsexportőrként jelenik meg a nemzetközi Bio- és Demeter-piacon. 

A feldolgozott gabona termékeken túl a biodinamikus tartásból és takarmányozásból származó hús, valamint a zöldség- és gyümölcstermékek esetében is az a kívánatos – ismerve és tudomásul véve az exportban rejlő, gyakran megjelenő felár vonzerejét is –, hogy e termékek mégis minél nagyobb arányban a hazai fogyasztókhoz kerüljenek. Ehhez a teljes vertikumra vonatkozó, egymás létezését támogató árképzés kialakulása, létrejötte szükséges. Ez az az eltérő megnevezéssel jelzett szociális kihívás, ami már több kezdeményezésben fellelhető, úgy országunkon belül, mint nemzetközi téren is. 

A következő alkalommal azon gazdaságokról és kertészetekről készült kimutatást mutatok be, amelyek − ismereteim szerint − biodinamikus elvek mentén gazdálkodnak és kertészkednek, méretük és lehetőségeik függvényében állattartással vagy állattartás nélkül állítanak elő élelmiszert.

Legénd / Budapest, 2020.11. 08.

Mezei Mihály
elnök
Biodinamikus Kh Egyesület