A nemzetközi biodinamikus mozgalom története

1924

dr. Rudolf Steiner

Dr. Rudolf Steiner, a XX. sz. nagyszerű gondolkodója és polihisztora 1924-ben Koberwitzben, Sziléziában nyolc előadást tartott
„A mezőgazdaság gyarapodásának szellemtudományos alapjai” címmel. 
Antropozófiával foglalkozó nagyüzemi gazdák egy csoportja Dr. Steiner útmutatásait rögtön a napi gyakorlatban is kipróbálták. Ennek nyomán három évvel később egy biodinamikus Szövetkezet is létrejött.

1928

A Demeter márkajelet és szimbólumot, valamint az első Demeter minőség ellenőrzést 1928-ban hozták létre, megfogalmazták a Demeter minőség első irányelveit.
Rodolfo és Walter Peters Sierra Madre nyugati lejtőin a Mexikói hegység területén létrehozták az elsô biodinamikus-kávé ültetvényt, mely a mai napig biodinamikus módon működik.

1930

Németországban Dr. Lily Kolisko és Ehrenfild Pfeiffer egy kromatográfiai módszert dolgoztak ki, mellyel az élelmiszerek minősége vizuálisan is láthatóvá válik. Ezek az első tudományos kísérletek igazolták a biodinamikus preparátumok hatásosságát.

1930-as évek

A Biodinamikus Gazdálkodás elterjedt Európában, elsősorban Németországban, 1930-ban már közel 1000 biodinamikus gazdaság létezik: Svédországban, Svájcban, Norvégiában, Angliában, Ausztriában és Magyarországon is jelentős fejlődésnek indul a mozgalom. 
Erdélyben Theresa von Beierdorf agrármérnöknő Kolozsváron az Agrár Egyetemen belül terjesztette a bio-dynamikus eljárást, kisebb gazdaságokban tanulmányozta azt.

1939

Az NSDAP, a náci nemzeti párt hatalomra kerülése és megerősödése után 1941-ben minden Demeter szervezet és a havonta megjelenő  „Demeter” című újság betiltásra kerül.

1946

A háború után újraszerveződött az „Antropozófus gazdák gyakorlati köre” illetve az első „Bevezető kurzus”-t is megrendezik.

1950

Megjelent a máig is folyamatosan kiadott biodinamikus folyóirat, a "Lebendige Erde" ("Living Earth" az „Élő Föld”) első száma, illetve Darmstadtban megalakult az IBDR (the 'Institute for Biodynamic Research), azaz az első Biodinamikus Kutató Intézet, mely azóta is a tudományos szintű biodinamikus kutatások egyik központja.

1952

Világszerte természet-tudományos kutatási munkák indultak a német egyetemek és más világszervezetek közreműködésével.

1954

A „Demeter Bund” megalakulása Németországban.

1958

A „Demeter készítmények feldolgozása és terjesztése” szövetkezet megkezdi működését. („Arbeitsgemeinschaft für Verarbeitung und Vertrieb von Demeter-Erzeugnissen” German Co-operative for producers and processors of Demeter Products).

1963

Maria Thun

Maria Thun kutató asszony közzétette első eredményeit, melyek a kozmikus hatásokat vizsgálják a növények fejlődésére. Az általa minden évben összeállított Vetési Naptárt mind a mai napig a világ sok nyelvére lefordították.

(A Maria Thun féle Vetési Naptár 1984 óta jelenik meg magyarul, 2003 óta a Biodinamikus Közhasznú Egyesület kiadásában.)

1973

1973-ban készítette az első tudományos disszertációt Ulf Abele, melyet a Giessen-i egyetem elfogadott.
Ugyanebben az éven a Hohenheim-i Egyetem kísérleti parcellákat állított át biodinamikus művelésre.

1978

Hosszabb időtartamot, 14 évet átfogó ún. DOK (Dinamikus-Organikus-Konvencionális) kísérletek kezdődtek Svájcban.
A kísérletek tanulságos eredményekkel zárultak és folytatásra várnak.

1994

dr. Hartmut Spiess

Az organikus termesztési módokkal foglalkozó szervezetek közül elsőként a Demeter dolgozott ki Irányelveket (Standards) az élelmiszer-feldolgozással kapcsolatban.
Ebben az évben írta Dr. Hartmut Spiess az IBDR munkatársa az első biodinamikus doktori disszertációt, A Holdritmusok hatása a növényi fejlődésre címmel. 

Ettől az évtől kezdődően a Forschungsring munkájának fókuszába a Demeter szervezetének hármas tagozódású kialakítása és a regionalitás impulzusa került.

1996

1996-tól kezdődően a Darmstadt (Németország) határában található Demeter-Ház adott otthont a regionális Demeter szervezeteknek és igen sok Demeter rendezvénynek.

1997

19 független Demeter szervezet képviselője (Ausztria, Ausztrália, Brazília, Kanada, Dánia, Egyiptom, Finnország, Franciaország, Németország, Nagy-Britannia, Írország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia, Új-Zéland, Norvégia Svédország, Svájc és az Egyesült Államok) hivatalosan megalapította a Demeter International e.V.-t.

1999

A „Demeter Feldolgozási Irányelvek” világszerte elfogadásra kerültek.  Így már 3500-féle Demeter termék kapható a boltokban, az olasz tésztáktól elkezdve a teljes kiőrlésű kenyereken keresztül a minőségi borokig, sőt textíliákig.

A Demeter az organikus termékek legkövetkezetesebb védelmezője.

2000

2000. január 15-én megalakult  a magyar Biodinamikus Közhasznú Egyesület.

2001

A spanyol Biodinamikus Egyesület vendégtagi státuszt nyert a DI-ben.

2002

A szlovén Biodinamikus Egyesületet (AJDA) vendég státuszba felvették a Demeter Internationalbe.

2002. november 1-én megalakult az IBDA (International Biodynamic Association) Nemzetközi Biodinamikus Egyesület néven, egyrészt  hasonló céllal, mint a BD Kutatókör, a Forschungsring Németországban, továbbá a Demeter védjegy és a biodinamikus elnevezés védelmére világszerte.

2003

Az Indiai Biodinamikus Egyesület is vendégstátuszt nyert a DI-ben.

2004

2004-ben a Biodinamikus Mozgalom a 80-dik évfordulóját ünnepelte.  Világszerte jelentős ünnepségek és megemlékezések zajlottak. A Demeter a világ 38 országában több mint 100 000 hektárnyi biodinamikusan művelt farmot ill. gazdaságot ellenőrzött.

2006

A Lengyel és Argentin Biodinamikus Egyesület vendég státuszú tagja lett a DI-nek. 

2007

2007. májusában a Demeter International Észak Amerikában (Wisconsin USA) fennállásának 10. évfordulóját ünnepelte.
A rendezvényt a Wisconsin állambeli East Troy-ban rendezték meg a „Michael Mezői” Mezőgazdasági Intézetben, mely az Egyesült Államokban egy jelentős biodinamikus mezőgazdasági oktatási és kutatási központ.

A Biodinamikus Közhasznú Egyesület ekkor lett vendégstátuszú tagja a Demeter Internationalnek.

Az oldal tartalmának szerkesztésénél felhasználtuk Demeter International hasonló tartalmú oldalát a http://www.demeter.net/ linkről.